Persondata

Meningsfuld terapi

Persondata

Maj 2018


Som følge af EU Persondataforordningen er Meningsfuld terapi forpligtet til at sikre dig gennemsigtighed.


Formålet med indsamling af persondata hos Meningsfuld terapi er: At yde psykoterapi


Følgende persondata behandles:

- Navn

- Telefonnummer

- email-adresse (eventuelt)


Du har som klient hos Meningsfuld terapi ret til at vide hvilke persondata der indsamles.

Du har som klient hos Meningsfuld terapi ret til at få indsigt i de persondata der indsamles.

Du har som klient hos Meningsfuld terapi ret til at protestere imod at persondata indsamles.

Du kan som klient hos Meningsfuld terapi til enhver tid forlange persondata rettet eller slettet.


Ingen oplysninger vedr persondata videregives til tredjepart til markedsføring eller andet.


Oplysninger om forløb, temaer og metoder brugt i psykoterapien registres kodet skriftligt (ikke elektronisk)

og uden mulighed for udenforstående at sammenkæde information og dig om en klient hos Meningsfuld terapi.


Dataansvarlige:

Ole Eriksen

Et sikkert sted at snakke om de svære ting.


Meningsfuld terapi - Ole Eriksen - Rødkælkevej 5 - 2600 Glostrup - ole.eriksen@meningsfuld-terapi.dk - +45 2072 2381

CVR: 34160929