Hvad er psykoterapi

Meningsfuld terapi

HVAD ER PSYKOTERAPI?

 

Psykoterapi er en af behandlingsmetoderne til psykiske sygdomme. Men hvad er psykoterapi, og hvilken type virker på hvad?

 

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

 

Målet i psykoterapi er generelt at hjælpe klienten til at få mere frihed i sit liv og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne.

 

Psykoterapi kan foregå individuelt, hvor klienten er alene med sin terapeut, i par, hvor f.eks to ægtefæller er sammen med en eller to terapeuter, i en familie med en eller to terapeuter eller i gruppe, hvor 6-8 klienter med forskellig baggrund er sammen med en eller to terapeuter. Der er fordele og ulemper ved alle former, og hvad der er bedst, afhænger af, hvad man har behov for, og hvilke temaer der er i fokus.

 

Nogle mennesker synes, det er ubehageligt at skulle sidde i en gruppe med andre og fortælle om deres problemer. De finder det for privat, pinligt eller skamfuldt, men i virkeligheden oplever mange mennesker efter den første usikkerhed, at de får tillid til gruppen, og at de lærer af de andres problemer og reaktioner på det, der fremlægges i gruppen. Hvis man har problemer i sit parforhold eller i sin familie, er par- eller familieterapi hensigtsmæssigt. Hvis man har nogle personlige problemer, kan individuel terapi være at foretrække.

 

GOD ALLIANCE

En forudsætning for, at terapi virker, er, at der er en god alliance mellem terapeut og klient, og derfor vil man også hele tiden arbejde med denne relation.

 

VIRKER PSYKOTERAPI?

Vi ved, at psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. For eksempel ved man, at den gennemsnitlige klient efter endt psykoterapi klarer sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, og de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi. Det er et godt resultat sammenlignet med det udbytte, man får ved behandling med medicin (psykofarmaka).

 

Ikke alle klienter får dog lige meget ud af psykoterapi. Generelt afhænger effekten af, hvilket problem der fokuseres på, og af omfanget af psykoterapien. Succesraten for behandling af angst eller lettere depressionstilstande er højere end for eksempel personlighedsforstyrrelser. De største fremskridt sker i den tidlige fase af terapien, bl.a. fordi klienten er fuld af optimisme og forventninger om at få det bedre, men bedringen fortsætter i løbet af terapien. En undersøgelse har vist, at efter to samtaler havde 30% fået det bedre, mens 85% havde fået det væsentligt bedre efter 52 samtaler. Ændringer tager tid.

 

I dag er der god dokumentation for, at psykoterapi betaler sig i forhold til medicinsk behandling ved en række tilstande som f.eks angst, lettere depressioner og personlighedsforstyrrelser. Selvom det her og nu kan være dyrere at gå i psykoterapi end medicinsk behandling, er det på længere sigt billigere, fordi udbyttet af psykoterapi varer ved. Udbyttet af medicinsk behandling kræver, at man bliver ved med at tage medicinen og dermed fortsat bruger penge på behandlingen. Desuden er der en række sygdomme, hvor der ikke er en overbevisende effekt af medicinsk behandling, hvorfor man må fokusere på psykoterapi. Det gælder f.eks personlighedsforstyrrelser , der hænger sammen med ens personlighedsstruktur.

 

HVILKEN TERAPI VIRKER FOR HVEM?

Når vi nu ved, at psykoterapi virker, så er spørgsmålet, hvilken type terapi der virker bedst og for hvem? Det er oplagt at prøve at finde ud af, hvilken terapiform der er den bedste ved at teste de forskellige former i forhold til hinanden. Det er imidlertid ikke så let. Dels fordi det er uklart, hvad man skal måle på, dels fordi psykoterapi også består af en række komplekse forhold, som man ikke umiddelbart kan måle og veje, f.eks kvaliteten af kontakten til terapeuten.

 

SÅDAN FOREGÅR TERAPI

  • Den terapeutiske alliance – kvaliteten af forholdet mellem terapeut og klient.
  • Empati – terapeutens evne til indfølende at forstå klientens oplevelser.
  • Samarbejde og enighed om målsætning – at klient og terapeut er enige om at arbejde med særlige terapeutiske metoder hen mod nogle mål, som er meningsfulde for dem begge.

 

De fleste psykoterapeuter har på deres lokale to behagelige stole, der står skråt over for hinanden, så man kan have øjenkontakt, men også mulighed for at kigge væk. Ofte er der et lille bord imellem. Terapeuten sidder i den ene og klienten i den anden, hvis det er individuel terapi. Nogle terapeuter har et whiteboard, som de bruger til at skrive på undervejs, andre har en blok til at tage noter på i løbet af sessionen. Nogle tager notater efter samtalen.

 

Ud over samtalen i lokalet giver mange psykoterapeuter klienten hjemmeopgaver, som han eller hun skal arbejde med mellem sessionerne. En opgave kan f.eks være at føre dagbog over bestemte symptomer eller adfærdseksperimenter, f.eks ved fobitræning, hvor man ved, at eksponering er noget af det, der virker. I gruppeterapi sidder man ofte på stole i en rundkreds, men nogle foretrækker at sidde omkring et bord, så man kan have papirer til notater foran sig.

 

HVAD SIGER KLIENTERNE?

Spørger man klienterne, hvad der har betydet mest i deres psykoterapeutiske behandling, peger de ikke på en speciel teknik eller metode, men på relationen til deres terapeut. Den positive relation skabes af terapeutens varme, empati, forståelse og bekræftelse, mens selv subtile former for afvisning, nedgøring, bebrejdelser eller kulde har en negativ eller ligefrem skadelig indflydelse på relationen og dermed på det terapeutiske udbytte.

 

Der kan naturligvis være forskel på, hvad klienten opfatter som positivt eller negativt. Det vigtigste er imidlertid, at der er en goodness of fit – at klient og terapeut finder en fælles arbejdsform, der giver dem mulighed for at udvikle og skabe noget nyt sammen.

 

Når man skal vælge en psykoterapeut, skal man derfor finde en, der er i stand til at tilbyde en varm, tillidsvækkende, empatisk og bekræftende kontakt. En god terapeutisk kontakt er nødvendig for at få noget ud af psykoterapien – uanset hvilken type terapi man vælger.

 

Det tager tid og kan være anstrengende at gå i psykoterapi. Indimellem kan det føles så tungt, at man kan have lyst til at opgive, men så er det vigtigt at bringe dette op for terapeuten, så man kan få hjælp til at komme videre. Målet i psykoeterapi er at kunne klare sig selv uafhængigt af terapeuten, og for nogle kan det være svært at skulle stoppe, når man har fået det bedre. Imidlertid er det også en værdifuld læring at kunne sige farvel til en terapeut, som man har støttet sig til for at opdage, at man kan klare sig selv med de nye færdigheder, som man har fået i det psykoterapeutiske forløb.

 

Kilde: PSYKIATRIFONDEN

 

Et sikkert sted at snakke om de svære ting.

 

Meningsfuld terapi - Ole Eriksen - Rødkælkevej 5 - 2600 Hvidovre - ole.eriksen@meningsfuld-terapi.dk - +45 2072 2381

CVR: 34160929